Close

 

Poznávací zájezd s několika půldenními túrami. Čekají vás neobyčejné přírodní krásy, romantické fjordy, členité mořské pobřeží, ledovce, velké množství úchvatných vodopádů a svérázná architektura. Hlubokým zážitkem pro všechny bude půlnoční slunce a souostroví Lofoty s krásnými horami a malebnými rybářskými vesničkami.

Program

1.den: odjezd v ranních hodinách. Celodenní přesun do Rostocku. Noční trajekt Rostock – Trelleborg.

2.den: OMBERK 264 m – krátká vycházka na vyhlídku. RÖKSTENEN – runový kámen s nejdelším nápisem. LINKÖPING – prohlídka živého skanzenu. NORRKÖPING – “Paříž severu”, krátká zastávka v centru města.

3.den: STOCKHOLM – “město na vodě” vybudováno na 14 ostrovech, středověká loď Wasa, skanzen. Projdete se Starým městem – Gamla Stan, kolem katedrály – Domkyrkan, královského paláce – Kungliga Huset a švédského parlamentu – Riksdagen. Zajedete také do supermoderního centra Globencity s největší sférickou stavbou světa, světoznámou sportovní halou Globen. UPPSALA – univerzitní město, katedrála, hrad s vyhlídkou. GAMLA UPPSALA – mohyly vikinských vladařů, podvečerní zastávka. Noční přesun.

4.den: STORFORSEN – nejmohutnější vodopád ve Švédsku. MUDDUS – národní park s hlubokými soutěskami, vodopády a rašeliništi, půldenní túra. GÄLLIVARE – laponský skanzen.

5.den: KIRUNA – těžba železné rudy, radnice, kostel. ABISKO – národní park s vysokohorskou severskou přírodou, kaňonem, tundrou, bohatou flórou, stády sobů, půldenní túra. NARVIK – významné středisko severu, kostel, vojenský hřbitov.

6.den: VESTERALY – přejezd romantického souostroví, trajekt Melbu – Fiskebol. LOFOTY * romantické souostroví, fjordy, mosty. SVOLVAER – hlavní město souostroví. HENNINGSVAER – rybářská vesnice, sušené tresky. REINE – malebná vesnice.

7.den: LOFOTY * pokračování v prohlídce zajímavého souostroví, rybářské domky. Ä – typická vesnice na Lofotech. Zde končí poslední úzká silnička, cestu blokují mnohasetmetrové strmé skalní srázy a suťová pole. Odpoledne trajekt Svolvaer – Skutvik.

8.den: POLÁRNÍ KRUH – zastávka, možnost nákupu suvenýrů. SVARTISEN – půldenní túra k ledovci, možnost krácení při použití lodě. Noční přesun.

9.den: TRONDHEIM – bývalé sídelní město, katedrála Nidaros, arcibiskupský palác, dřevěný most. SUNNDALEN – zajímavé údolí s mnoha vodopády. TROLLTINDAN – zastávka u úchvatné stěny Trollů. TROLLSTIGVEIEN – pozoruhodná silnice Trollů, zastávky na zajímavých místech.

10.den: NORDDALFJORD – přejezd fjordu. GEIRANGERFJORD – vyhlídková plavba po fjordu, vyhlídka na vodopád Sedm sester. DALSNIBBA – vycházka na vyhlídkový vrchol. LOM – nejstarší dřevěný kostel.

11.den: JOTUNHEIMEN – túra v národním parku. PEER GYNT – úchvatná cesta, vyhlídky.

12.den: LILLEHAMMER – zastávka u olympijského můstku. HAMAR – zastávka u olympijské haly ve tvaru vikinské lodi. OSLO – pevnost Akershus, muzea lodí Fram a Kon-Tiki, Vigelandův park. SVINESUND – hraniční přechod do Norska, vysoký most, vyhlídka.

13.den: GÖTEBORG – krátká prohlídka centra města, přístav, “Rybí kostel”, Poseidonova kašna. LUND – prohlídka katedrály. MALMÖ – krátká zastávka. Noční trajekt Trelleborg – Rostock.

14.den: přesun přes Německo po stejné trase, návrat v odpoledních hodinách.